Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Božena Němcová

Aktuální číslo

„Když už tou spisovatelkou jsem…“

„Když už tou spisovatelkou jsem…“

Božena Němcová lapená českou společností
Milena LENDEROVÁ

Od prvních desetiletí 19. století narůstal počet původních českých literárních děl a překladů z cizích jazyků. Josef Jungmann usilovně pracoval na svém slovníku, který v roce 1835 předložil veřejnosti. Postupně se prosadil ideál českého vlastence, který česky čte a mluví, zajímá se o české divadlo, besedy a veřejné deklamovánky a aktivně se na nich podílí. Ryze beletristickým časopisům se zatím příliš nedařilo, nicméně tento model šířily beletristicko-odborný Časopis českého musea a Časopis pro katolické duchovenstvo. Spisovatel (či dopisovatel) přitom neměl v literární činnosti nacházet prostor k vlastnímu uplatnění, či dokonce výdělku, ale svůj talent, píli a čas dávat do služeb národa, a tím přispět k rozvoji české literatury. Jeho povinností bylo oslovit i čtenářky, vzbudit u nich zájem o českou literaturu, ideálně je pak přimět k literární činnosti.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz