Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Božena Němcová

Aktuální číslo

Bestie. Československo a stíhání nacistických zločinců

Bestie. Československo a stíhání nacistických zločinců

Vlasta KORDOVÁ

Vojtěch KYNCL

Bestie. Československo a stíhání nacistických zločinců

NLN, Praha 2019, 744 s., 594 Kč, ISBN: 978-80-7422-668-7


Problematiku stíhání nacistických zločinců lze považovat za jeden z mnoha dokladů toho, jak krátkozraké je nahlížet na rok 1945 jako na rok nula. Přesto bývá poválečná éra nejčastěji vnímána jakožto moment zrodu nové dějinné etapy, v níž už nehrálo žádnou roli to, co se událo v předchozích šesti letech. Knihu Vojtěcha Kyncla můžeme do jisté míry vnímat jako upozornění na nutnost nepřehlížet důsledky druhé světové války, které v současnosti obyčejně bývají zastíněny válkou studenou. Renomovaný historik a pracovník Akademie věd ČR si uložil nesnadný úkol. Rozhodl se v jedné publikaci zpracovat, jak probíhalo a jak se vyvíjelo stíhání nacistických zločinců v Československu, Rakousku, Německé demokratické republice a ve Spolkové republice Německo. Nadto v knize předložil devadesát individuálních kauz těch, jež za nacistické zločince označujeme.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz