Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Britská cesta

Aktuální číslo

Literatura

Poezie, plevy a zrna

Sedmdesát let od jednoho referátu
Vojtěch ČURDA

Dne 22. ledna 1950 se na plenárním zasedání Svazu československých spisovatelů konala konference, která měla za úkol zhodnotit dosavadní vývoj české poezie a vytyčit politická a estetická kritéria pro její další směřování. V dopoledních hodinách přednesl svůj referát Třicet let bojů za českou socialistickou poezii rektor Vysoké školy politických a hospodářských věd, člen ÚV KSČ a kulturní publicista Ladislav Štoll. V obsáhlém příspěvku vyzvedl především básnický odkaz Stanislava Kostky Neumanna ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz