Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Britská cesta

Aktuální číslo

Wales na rozcestí?

Wales na rozcestí?

Autonomie, brexit a velšské zájmy
Blanka ŘÍCHOVÁ

Wales je nejmenší ze tří území, která tvoří státní celek známý pod označením Velká Británie. Od severu k jihu dosahuje jeho šířka přibližně 280 kilometrů, od hranice s Anglií do Aberystwyth na západě Walesu je to necelých 100 kilometrů. A i když nelze přírodní podmínky pokládat za rozhodující faktor ovlivňující charakter lidí, pro něž se území Walesu stalo domovem, byl to právě ráz zdejší krajiny, který udával jak směr pronikání Římanů a následně i Normanů, tak i utváření velšského národního vědomí. Symbolem Walesu se staly hory. Svou výškou sice nikterak neohromí, místní je však vnímají jako základ své identity a odlišnosti od cizinců přicházejících z východu. S humorným nadhledem líčí symbolický význam „hor“ pro Velšany filmový příběh Christophera Mongera Angličan, který vylezl na kopec, ale slezl z hory (1995). Naopak přímořské oblasti vždy umožňovaly navazovat spojení se vzdálenými oblastmi. A právě geografický charakter krajiny po dlouhá staletí ovlivňoval posilování komunikačního spojení s východem, Anglií, a naopak znesnadňoval spojení severu Walesu s jihem.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz