Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Britská cesta

Aktuální číslo

TÉMA: Britská cesta

TÉMA: Britská cesta

Od konzervatismu k brexitu?
Editorka tématu: Iveta Coufalová

Trůn králů, ostrov, jemuž žezlo vládne, ta majestátní zem, to sídlo Marta, ten druhý Eden, zemský ráj, ta pevnost, již sama Příroda si stvořila proti všem zhoubným nákazám a válkám, ten skvělý rod, ten svět sám pro sebe, drahokam vsazený do stříbra moře, které ho chrání jako vodní příkop před nenávistí méně šťastných zemí, ten požehnaný lán, ta zem, ta říše, ta Anglie (...) Ta země, jejíž břehy vzdorují nájezdům pyšných Neptunových vod, teď sevřena je mořem potupy a inkoustových skvrn a úpisů…

William Shakespeare, Richard II. (Souborné dílo Williama Shakespeara v překladu Martina Hilského, 17. svazek), Praha 2003, s. 34–35

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz