Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Britská cesta

Aktuální číslo

Poezie, plevy a zrna

Poezie, plevy a zrna

Sedmdesát let od jednoho referátu
Vojtěch ČURDA

Dne 22. ledna 1950 se na plenárním zasedání Svazu československých spisovatelů konala konference, která měla za úkol zhodnotit dosavadní vývoj české poezie a vytyčit politická a estetická kritéria pro její další směřování. V dopoledních hodinách přednesl svůj referát Třicet let bojů za českou socialistickou poezii rektor Vysoké školy politických a hospodářských věd, člen ÚV KSČ a kulturní publicista Ladislav Štoll. V obsáhlém příspěvku vyzvedl především básnický odkaz Stanislava Kostky Neumanna a Jiřího Wolkera. Tvrdá kritika naopak dopadala na hlavu vůdčího teoretika československého surrealismu Karla Teigeho a básníka Františka Halase. Příspěvek měl načrtnout, jak by měla budoucí poezie v socialistickém Československu vypadat, a zároveň souhrnně zhodnotit slepé cesty, jimiž v předchozích třiceti letech české básnictví kráčelo. Referát však nakonec nebyl, a ani nemohl být tečkou za předchozími kulturními ani politickými spory. V následujících desetiletích se naopak stal předmětem vyhrocených konfliktů, debat a polemik.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz