Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: V poušti i pod pyramidami

Aktuální číslo

Středověk

Zlatý plášť Varjaga Jakuna

Po stopách příběhu ze ság a ruských letopisů
Fjodor Borisovič USPENSKIJ

V nejstarších ruských letopisech nalezneme řadu přímých zpráv o pobytu skandinávských Varjagů na Rusi. Všechny jsou ve vědě diskutovány už od 18. století, přesto však možnosti jejich interpretace zdaleka nejsou vyčerpané. Srovnání ruských textů se skandinávskými může osvětlit nejen konkrétní historické události v severní a východní Evropě, ale i představy Skandinávců a Rusů o sobě navzájem.

V tomto směru je velmi výrazné vyprávění Povesti vremennych let o bitvě u Listvenu ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz