Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: V poušti i pod pyramidami

Aktuální číslo

V poušti i pod pyramidami

V poušti i pod pyramidami

100 let české egyptologie
Editor tématu: Břetislav Vachala

Brzy uplynou dvě staletí od Champollionova proslulého zvolání Je tiens l’affaire! (23. prosince 1821), když jako první pochopil princip egyptského hieroglyfického písma a následně o tom v dopise (21. září 1822) informoval tajemníka pařížské Akademie pro studium klasických jazyků barona Bona-Josepha Daciera. Tyto události stály u zrodu nového vědního oboru – egyptologie. Celá první polovina 19. století, která se označuje jako doba znovuobjevení Egypta, byla v Evropě ve znamení egyptománie, která zahrnovala i nadšené úsilí prvních průkopníků egyptologie. Tehdy začalo intenzivní studium egyptských památek, byly pořádány výzkumné výpravy, vznikala první vědecká díla o egyptských pyramidách, hrobkách a chrámech, zakládaly se egyptské sbírky.

...

Zdroje: monografická řada Českého egyptologického ústavu FF UK Abusir (dosud svazky I–XX, XXII–XXV, XXVIII); periodikum Pražské egyptologické studie / Prague Egyptological Studies (od roku 2002); sborníky pražských mezinárodních konferencí Abusir and Saqqara (od roku 2000).

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz