Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jak čelit akademickému zločinu?

Aktuální číslo

Pozdní středověk v zeměpanských kancelářích střední Evropy. Nové cesty i dávná tradice

Pozdní středověk v zeměpanských kancelářích střední Evropy. Nové cesty i dávná tradice

Pozdní středověk v zeměpanských kancelářích střední Evropy. Nové cesty i dávná tradice

konference

FF UJEP, Ústí nad Labem http://konffer.ff.ujep.cz


Mezinárodní konference pořádaná Katedrou historie FF UJEP ve dvou listopadových dnech je věnována pozdně středověkým zeměpanským kancelářím v zemích Koruny české a v německé části Svaté říše římské, potažmo ve střední Evropě.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz