Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Tradiční rodina?

Aktuální číslo

Plnost moci

Plnost moci

Iveta COUFALOVÁ

Ondřej BERÁNEK – Pavlína CERMANOVÁ – Jakub HRUBÝ (eds.)

Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve 14. století

Academia, Praha 2017, 824 s., 1400 Kč, ISBN: 978-80-200-2738-2


SYMBOLEM 14. STOLETÍ je v prostoru českých zemí zcela jistě Karel IV. Rozkvět, který je s jeho vládou spojován, mu v kolektivní historické paměti obyvatel Česka vynesl označení „Otec vlasti“ bez ohledu na to, co on sám ve svých vládních konceptech za svou „patrii“ považoval. Tento císař a král, který ve své osobě bezprostředně spojoval rod Přemyslovců a Lucemburků a také vícenásobnou vládu, se nejen svým vladařským jménem odkazoval ke Karlu Velikému, a ten ve svém panovnickém díle zase odkazoval k antickému Římu… Byly to ambice, jež české země dalece přesahovaly. Jak vypadala situace v jiných částech světa ve stejné době? Evropský kontinent, především jeho západní část, ničila stoletá válka a morová epidemie. Avšak co se dělo za hranicí Evropy, zůstává v širším historickém povědomí českého prostoru, jež je od školních let orientováno veskrze eurocentricky, spíše na periferii, maximálně se vyčerpá exotikou putování Marka Pola.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz