Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Tradiční rodina?

Aktuální číslo

ďasovský kompas

Chudá Praha (1781–1948). Lidé – místa – instituce

Chudá Praha (1781–1948). Lidé – místa – instituce

výstava

Muzeum hlavního města Prahy www.muzeumprahy.cz


Výstava poodkrývá stinné stránky velkoměsta a umožňuje uvidět je v širších souvislostech. Je pohledem na chudobu ve městě v 19. století, a zejména v první polovině 20. století z několika perspektiv. Historické obrazové dokumenty, především fotografie a tisky, dokumentují každodenní starost nemajetných vrstev o skromné živobytí.

...

‣Více

Husitství – 600 let od českého fenoménu

Husitství – 600 let od českého fenoménu

výstava

Masarykovo muzeum v Hodoníně www.masaryk.info


V roce 2019 uplyne 600 let od propuknutí husitské revoluce, respektive od první pražské defenestrace, během níž byli po kázání Jana Želivského a ozbrojeném průvodu ulicemi dne 30. července 1419 zabiti protihusitští novoměstští radní způsobem typicky českým – svržením z okna radnice. Husitské revoluční hnutí, které bývá označováno za nejvýznamnější událost českých dějin, poté zasáhlo nejen Čechy ...

‣Více

Odkaz Komenského v umění a v uměleckém vzdělávání

Odkaz Komenského v umění a v uměleckém vzdělávání

konference

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Senát Parlamentu ČR a další www.npmk.cz


Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) připravilo pro komeniology, muzikology, historiky umění, umělecké terapeuty, edukátory v kultuře a všechny další zájemce mezinárodní komeniologickou konferenci.

...

‣Více

Ukryté umění

Ukryté umění

kolokvium

Muzeum města Ústí nad Labem www.muzeumusti.cz


Šestadvacáté historické kolokvium k dějinám českoněmeckého obyvatelstva a česko-německých či česko-rakouských vztahů v Ústí nad Labem se bude konat 16. a 17. května v Muzeu města Ústí nad Labem.

...

‣Více

Proměny Brna II aneb Brno napoleonské

Proměny Brna II aneb Brno napoleonské

výstava

Muzeum Brněnska, Památník Mohyla míru www.mohylamiru.muzeumbrnenska.cz


Pokračování úspěšné výstavy o minulých podobách města Brna (Proměny Brna aneb 13 pohledů objektivem času) přibližuje historii dvou vpádů armád Napoleona Bonaparta do střední Evropy na počátku 19. století.

...

‣Více

Československo v letech 1986–1989

Československo v letech 1986–1989

konference

Státní okresní archiv v Českých Budějovicích www.ustrcr.cz


Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Státní okresní archiv v Českých Budějovicích pořádají vědeckou konferenci o Československu v letech 1986–1989.

...

‣Více

Soutěž Zlatý mamut

Soutěž Zlatý mamut

Cena Karla Absolona za popularizaci archeologie


V pondělí 8. dubna, za zvuků originální archeologické fanfáry skladatele Miloše Štědroně, byly v brněnském Pavilonu Anthropos slavnostně uděleny ceny prvního ročníku soutěže Zlatý mamut.

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz