Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: KRYM

Aktuální číslo

recenze

Obnova národů. Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569–1999

Maciej RUCZAJ

Tymothy SNYDER

Obnova národů. Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569–1999

Přeložila Petruška Šustrová, Pant, Ostrava 2018, 348 s., 395 Kč, ISBN: 978-80-906778-4-5


V letošním roce uplyne 450 let od podpisu Lublinské unie (1569), v niž zástupci Polského království a Litevského velkoknížectví stvrdili trvalý svazek obou zemí. Vznikl stát unikátní a výjimečný nejen svou rozlohou. V dobách sílícího absolutismu ho ovládal republikánský étos občanské participace a podřízení výkonné moci (krále) usnesením ...

‣Více

V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640–1740

Vít KORTUS

Jiří KUBEŠ a kol.

V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640–1740

NLN, Praha 2018, 640 s., 599 Kč, ISBN: 978-80-7422-574-1


V zemi, jejíž diplomacii vedl docela nedávno potomek šlechtického rodu, se aristokratické uplatnění v raně novověkých vnějších vztazích jako badatelské téma nabízí na první pohled skoro samo. V pozadí monografie kolektivu kolem Jiřího Kubeše stojí na jedné straně zájem české historiografie popsat horizonty světa pobělohorské ...

‣Více

„Domů do říše“. Konrád Henlein a Říšská župa Sudety (1938–1945)

Jakub VRBA

Ralf GEBEL

„Domů do říše“. Konrád Henlein a Říšská župa Sudety (1938–1945)

Přeložil Jan Dobeš, Argo, Praha 2018, 416 s., 398 Kč, ISBN: 978-80-257-2468-2


Kniha Ralfa Gebela svým přebalem na první pohled poněkud klame. Nejedná se totiž primárně o životopis jednoho česko-německého politika, jako spíše o analýzu vztahů sudetské říšské župy a Berlína.

...

‣Více

Kult jednoty. Stalinský plán přetvoření přírody v Československu 1948–1964

Drahomír JANČÍK

Jiří JANÁČ – Doubravka OLŠÁKOVÁ

Kult jednoty. Stalinský plán přetvoření přírody v Československu 1948–1964

Academia, Praha 2018, 292 s., 395 Kč, ISBN: 978-80-200-2825-9


Ve výzkumu období komunismu představuje tato monografie vykročení novým směrem, neboť do diskurzu o státním socialismu v Československu vnáší environmentální koncepty. Vnímá je jako součást sociálně-ekonomické transformace a výstavby „nové společnosti“, v níž spatřuje naplnění dobově pojímaných modernizačních snah založených na vědeckém a technickém pokroku. Odtud se ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz