Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: KRYM

Aktuální číslo

Skal a stepí okrajinou

Skal a stepí okrajinou

Kozáci v dějinách východní a jihovýchodní Evropy
Libor SVOBODA

Kozáky si dnes spojujeme především s Ruskem, kde před revolucí tvořili svébytnou sociální skupinu, jež se v obrovské mase carových poddaných těšila privilegovanému postavení. S ruským carským režimem, ruským impériem a pravoslavím byli ruští kozáci úzce propojeni minimálně od 18. století. V carských službách se od konce 16. století účastnili dobytí a ovládnutí Sibiře, Dálného východu, Aljašky, Střední Asie i Kavkazu. Podíleli se na likvidaci a pacifikaci povstání v různých koutech ruské říše a byli využíváni i jako speciální policejní oddíly při potlačování stávek a masových demonstrací. Kozácká vojska patřila k elitním útvarům carské armády a jejich příslušníci se aktivně účastnili všech válek, které carské Rusko vedlo doma i za hranicemi. Od 19. století se slovo kozák v Evropě stalo synonymem pro ruské vojáky obecně. V období Sovětského svazu byli kozáci většinou pronásledováni a tvořili významnou část ruského exilu. V současném Rusku jsou opět populární a je snaha učinit z nich jednu z opor ruské státnosti.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz