Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pohádky

Aktuální číslo

Ztracený a znovunalezený rukopis o Václavu IV. a husitských válkách

Ztracený a znovunalezený rukopis o Václavu IV. a husitských válkách

Alena RICHTEROVÁ

Zatímco v povědomí běžného českého čtenáře figuruje osobnost Františka Martina Pelcla (1734–1801) zpravidla jen v podobě letmé vzpomínky na jméno z dávno probíraných dějin české literatury a národního obrození, odborníci z řady společenskovědních oborů se jím zabývají hlouběji: jsou vydávány obsáhlé biografie, speciální studie o rozličných oborech jeho činnosti, bibliografie nejen jeho tištěných a rukopisných děl, ale také literatury a pramenů k Pelclovu životu a dílu, pokusy o rekonstrukci Pelclovy vlastní knihovny a dochované odborné pozůstalosti. Od roku 1981 byl v Rychnově nad Kněžnou pořádán seminář o jeho životě a díle, sice v intervalech spíše nepravidelných, přesto však vždy nabízející skvělé referáty, dokumentované tištěným sborníkem. Šíře veškeré Pelclovy odborné činnosti je pro nás skoro nepochopitelná, a přestože jeho práce položily základy mnoha zásadním počinům české historiografie, některá jeho díla zůstala netištěna, uchována jen v polozapomenutých rukopisech, jiné jím započaté práce byly dokončeny až následovníky a některé jeho novátorské záměry mohly být realizovány teprve v době nedávno minulé.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz