Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pohádky

Aktuální číslo

Andersenův „Slavík“ a Kafkovo „Císařské poselství“

Andersenův „Slavík“ a Kafkovo „Císařské poselství“

Dvě moderní paraboly
Helena BŘEZINOVÁ

Moderní parabola v Kafkově pojetí nemá oporu v žádném zákoně, v žádné věrouce, pouze opisuje, že člověk je ponechán napospas sám sobě či jiným nezbadatelným silám. V následujícím srovnání Kafkovy povídky Císařské poselství (Eine kaiserliche Botschaft, 1917) a Andersenovy pohádky Slavík (Nattergalen, 1844) zprvu půjde jen o motivickou shodu, jak se však ukáže, provázanost obou textů nespočívá jen v opakování jistých motivů, nýbrž v tom, že oba texty lze označit za moderní paraboly otevřené interpretaci.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz