Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pohádky

Aktuální číslo

Počátky levného tisku s prvky bulváru

Počátky levného tisku s prvky bulváru

Znovuobjevené dějiny prvních senzačních novin pro široké vrstvy obyvatelstva
Jana DORČÁKOVÁ

Historie českého novinářství je již zmapována, stále ale na její pomyslné linii zůstávají bílá místa. Vývoj bulvárních novin na českém území byl dlouhodobě opomíjen. Dnes musíme konstatovat, že toho víme více o vývoji bulváru ve Spojených státech amerických, Anglii či Francii než o jeho historii u nás.

Důvodů, proč byla tato část tisku výzkumníky ignorována, je vícero. Jednak se u nás bulvární periodika rozmohla později, než tomu bylo ve zmiňovaných zemích, a první díla věnovaná historii vývoje českých novin je nestihla zachytit. Další politický a kulturní vývoj opět nebyl pro hlubší výzkum bulvárních novin příznivý. Česká populární kultura, do níž koncept bulvárních novin spadá, život nižších vrstev a masifikace společnosti, která způsobila vznik kultury a životního stylu společného pro odlišné sociální skupiny, se staly předmětem výzkumů až v posledních dvaceti letech.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz