Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pohádky

Aktuální číslo

Státní závěrečný účet

Státní závěrečný účet

Irena KOZMANOVÁ

Václav BŮŽEK, Rostislav SMÍŠEK (edd.)

Habsburkové 1526–1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii

NLN, Praha 2017, 911 s., 1699 Kč, ISBN: 978-80-7422-572-7


V ZÁVĚREČNÝCH TITULCÍCH FILMŮ se někdy ve snaze obejít ceremoniální potíže řeší výčet jmen herců formulí in order of appearance. U monografií dynastií naopak očekáváme, že jako první budou defilovat velká jména, známá ze školních lavic. Prvním Habsburkem zmíněným v recenzované knize je naopak postava, která tuto tradiční představu příliš nenaplňuje: brixenský biskup Ondřej Rakouský, potomek utajovaného manželství vyloučený z nástupnictví, zde v roli zadavatele ikonografického programu inscenujícího habsburskou mytologii. Tato volba skvěle odpovídá tomu, jak současné bádání přemýšlí o dynastiích: pryč jsou seznamy panovníků s daty vlády, sugerující představu jasně ohraničených období a panování jako autorského aktu konkrétního individua. Vládu se spíše vyplatí vnímat jako kolektivní dílo a panovnickou dynastii jako tým, často se sofistikovanou dělbou práce i veřejných rolí, a vždy za účasti celé řady aktérů, manželkami počínaje a finančníky, historiografy, malíři či stavovskými politiky konče.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz