Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pohádky

Aktuální číslo

recenze

Nacistická kulturní politika v Protektorátu. Koncepce, praxe a reakce české strany

Tereza CZ DVOŘÁKOVÁ

Volker MOHN

Nacistická kulturní politika v Protektorátu. Koncepce, praxe a reakce české strany

Přeložil Petr Dvořáček, Prostor, Praha 2018, 544 s., 497 Kč, ISBN: 978-80-7260-372-5


Mladý německý historik brandesovské školy Volker Mohn se pokusil zmapovat zajímavé, ale těžko uchopitelné téma nacistické kulturní politiky na území Protektorátu Čechy a Morava. Obsáhlé dílo bylo nejprve obhájeno jako dizertace a posléze představeno v knižní podobě německému a nyní i českému čtenáři. Slabina českého ...

‣Více

Po komunismu stále důležití? Role spisovatelů ve východní Evropě

Jan MERVART

Andrew Baruch WACHTEL

Po komunismu stále důležití? Role spisovatelů ve východní Evropě

Přeložili Martina Kerlová a Dominik Melichar, Academia, Praha 2017, 316 s., 350 Kč, ISBN: 978-80-200-8778-7


Zatímco o spisovatelích a jejich postavení v období státního socialismu byly popsány stohy papíru, o jejich působení v postkomunistické éře toho víme pomálu. Wachtelovu knihu tak čtenář otevírá s nemalým očekáváním. Jeho výklad je silný zejména tam, kde udává reálná čísla týkající se ...

‣Více

O problému, který měl nebýt. Drogy v socialistickém Československu

Vojtěch ČURDA

Jan KOLÁŘ

O problému, který měl nebýt. Drogy v socialistickém Československu

Doplněk, Brno, 2018, 160 s., 198 Kč, ISBN: 978-80-7239-337-4


Toxikomanie v předlistopadovém Československu bývá spíše zájmem kriminologie, psychologie a medicíny. Jan Kolář se pokusil zasadit téma do kontextu proměn komunistického režimu. Hlásí se k Pullmanovu pojetí gorbačovovské glasnosti jako rozpadu socialistického konsenzu. Pokouší se postihnout vývoj toxikomanie v Československu od padesátých let do konce osmé dekády 20. století.

...

‣Více

Krev, čest a hrůza. Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747

Vítězslav PRCHAL

Petr WOHLMUTH

Krev, čest a hrůza. Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747

Scriptorium, Praha 2017, 476 s., 418 Kč, ISBN: 978-80-88013-49-5


Kniha působí v záplavě titulů s vojenskou tematikou trochu jako zjevení. Jejím hnacím motorem totiž není touha popsat, ale pochopit. Petru Wohlmuthovi se to daří znamenitě, s rozhledem a empatií k tehdejším aktérům. Vzniklo zde nejen na domácí ...

‣Více

Ve stínu šoa. Československá exilová vláda a Židé během druhé světové války a po ní

Petr BEDNAŘÍK

Jan LÁNÍČEK

Ve stínu šoa. Československá exilová vláda a Židé během druhé světové války a po ní

Přeložila Sylva Ficová, Academia, Praha 2017, 324 s., 385 Kč, ISBN: 978-80-200-2733-7


Jan Láníček je český historik, který dlouhodobě působí v zahraničí. Po absolvování magisterského studia na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde se věnoval osobnosti sionistického aktivisty Arnošta Frischera, odjel do Velké Británie, kde na University of Southampton absolvoval doktorské studium. Dnes působí ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz