Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pohádky

Aktuální číslo

ďasovský kompas

Zlatá Praha. Ilustrace města v časopisech 60.–90. let 19. století

Zlatá Praha. Ilustrace města v časopisech 60.–90. let 19. století

výstava

Muzeum hlavního města Prahy www.muzeumprahy.cz

Zlatá Praha byla obrázkovým čtrnáctideníkem vycházejícím v šedesátých letech 19. století a poté znovu od osmdesátých let až do roku 1923. Jeho autoři chtěli nabídnout českým čtenářům podobný typ ilustrovaného časopisu, jaký byl v té době oblíbený ve vyspělejších částech Evropy.

...

‣Více

Wikipedie: Popiš památku!

Wikipedie: Popiš památku!

soutěž

cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Popiš_památku

Internetová encyklopedie Wikipedie v polovině ledna vyhlásila druhý ročník editační soutěže Popiš památku. Jejím smyslem je zapojit do tvorby hesel věnovaných českému kulturnímu dědictví dobrovolníky a oživit databázi českých památek, jichž několik tisíc svůj článek na české Wikipedii stále nemá.

...

‣Více

Zimní radovánky. Zima v Krušnohoří na přelomu 19. a 20. století

Zimní radovánky. Zima v Krušnohoří na přelomu 19. a 20. století

výstava

Muzeum Karlovy Vary www.kvmuz.cz

Zimní radovánky je nejlépe užívat přímo na sněhu, věnuje se jim ale také výstava v Muzeu Karlovy Vary. Výstava přibližující život obyvatel Krušnohoří v zimním období se časově zaměřuje na období od druhé poloviny 19. století do poloviny 20. století.

...

‣Více

Zrození lidu v české kultuře 19. století

Zrození lidu v české kultuře 19. století

sympozium, výstavy

Západočeské muzeum v Plzni

Mezioborová vědecká sympozia k problematice kultury a umění 19. století se v Plzni pořádají každoročně od roku 1981 a jsou pravidelnou a nedílnou součástí festivalu Smetanovské dny

...

‣Více

Očima ženy. Osudové i všední dny stoleté republiky v životě žen

Očima ženy. Osudové i všední dny stoleté republiky v životě žen

výstava

Muzeum ve Šlapanicích www.slapanice.muzeumbrnenska.cz

Sté výročí vzniku československého státu z trochu jiné perspektivy připomíná výstava Muzea ve Šlapanicích, které je spravováno Muzeem Brněnska. Expozice Očima ženy – Osudové i všední dny stoleté republiky v životě žen sleduje proměny ženské životní role za poslední století, všímá si ženského emancipačního hnutí, ženských spolků a organizací, snah o dosažení ...

‣Více

K 65. výročí založení. Památníku národního písemnictví

K 65. výročí založení. Památníku národního písemnictví

virtuální výstava – otevřený depozitář

Památník národního písemnictví http://65.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Při příležitosti výročí založení Památníku národního písemnictví vybrali jeho odborní pracovníci 65 unikátních titulů nacházejících se ve sbírkách PNP a zpřístupnili je prostřednictvím webové prezentace.

...

‣Více

August Piepenhagen v Litoměřicích

Vít VLNAS

KONCEM LOŇSKÉHO ROKU otevřela Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích výstavu děl Augusta Piepenhagena (1791 až 1868). Mohlo by se zdát, že jde o počin poněkud předčasný, neboť od reprezentativní pražské přehlídky tvorby celé krajinářské rodiny, čítající vedle otce i dcery Charlottu a Louisu, uplynulo sotva deset let. Právě v průběhu onoho desetiletí se však na trhu a v soukromém majetku objevila slušná řádka Piepenhagenových maleb dosud neznámých, případně doložených ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz