Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Memento Jan Palach

Aktuální číslo

Stopy cest

Stopy cest

Stopy cest

konference

Přírodovědecká fakulta UK, Praha www.historickageografie.cz

Nebyl by to úplný a řádný začátek nového konferenčního roku bez tradiční historickogeografické konference, již připravuje Výzkumné centrum historické geografie, Komise pro historickou geografii a sekce Historické geografie a environmentálních dějin České geografické společnosti, tentokrát pod titulem Stopy cest.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz