Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Memento Jan Palach

Aktuální číslo

Každodenní stalinismus. Obyčejný život v neobyčejné době: Sovětské Rusko ve 30. letech

Každodenní stalinismus. Obyčejný život v neobyčejné době: Sovětské Rusko ve 30. letech

Vojtěch ČURDA

Sheila FITZPATRICKOVÁ

Každodenní stalinismus. Obyčejný život v neobyčejné době: Sovětské Rusko ve 30. letech

Přeložil Tadeáš Trusina, Academia, Praha 2018, 548 s., 450 Kč, ISBN: 978-80-200-2812-9


Monografie o sovětské zkušenosti z meziválečného období z pera renomované australsko-americké historičky se k českým čtenářům dostává dvacet let po původním vydání z roku 1999. Již delší dobu vyvolává uvnitř historické akademické obce debaty. Autorka je označována za představitelku tzv. revizionistického proudu v západní sovětologii. Tento badatelský přístup se vymezoval především vůči paradigmatům totalitaristického výkladu sovětské historie, postaveným na příbězích o útlaku atomizované většiny populace represivním politicko- -byrokratickým systémem. Fitzpatricková naopak ve své práci široce tematizovala otázku po společenské diferenciaci obyvatelstva, po jeho každodenních problémech i postojích a životních strategiích.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz