Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Memento Jan Palach

Aktuální číslo

Historik na cestách

Hledání Komenského v Lešně

Zdeněk HOJDA

ZE VŠECH MÍST, kterými Jan Amos Komenský na své exulantské pouti prošel, utkvělo v českém historickém povědomí nejsilněji právě Lešno. Nezměnil to ani Brožíkův obraz Komenský v Amsterdamu v panteonu Národního muzea. Proto když jsem na začátku loňského léta Lešno navštívil, zajímalo mě nejvíc, jak „živý“ je Komenský, který tu prožil téměř patnáct let, v místní historické paměti. V paměti města, které bylo kdysi polské, v době pruského záboru stále ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz