Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Memento Jan Palach

Aktuální číslo

    Ostatní čísla v tomto ročníku:

  • 1/2019

Fenomén zastaveného času ve filmech Jaromila Jireše

Fenomén zastaveného času ve filmech Jaromila Jireše

Briana ČECHOVÁ

Jaromil Jireš vystudoval na FAMU dva obory: kameru (1954–1960) a režii (1956–1960). Zatímco na režii absolvoval snímkem Stopy (1960), přepisem jedné z povídek Němé barikády Jana Drdy, studia kamery završil filmem Sál ztracených kroků (1960), na jehož námětu spolupracoval s Jurajem Jakubiskem. Právě v experimentálním charakteru Sálu ztracených kroků můžeme vysledovat přípravu na dlouhý hraný debut Křik (1963) a následující Žert (1968), pro Jirešovo filmové dílo rozhodující tituly, soustředěné na minuciózní práci s fenoménem zastaveného času.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz