Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jaké (Národní) muzeum potřebujeme?

Aktuální číslo

Zdánlivá smrt. Noční můra osvícenské Evropy

Zdánlivá smrt. Noční můra osvícenské Evropy

Tereza LIEPOLDOVÁ

Václav GRUBHOFFER

Zdánlivá smrt. Noční můra osvícenské Evropy

Argo – Městská knihovna Polička, Praha – Polička 2018, 324 s., 389 Kč, ISBN: 978-80-257-2409-5 – 978-80-9068-323-5


Vnímání života a smrti a s tím související otázka zdraví a tělesnosti je tématem, kterým se historikové zabývají již několik desítek let. V prostředí české historiografie je nicméně tématem okrajovým, byť se v posledním desetiletí těší stále větší pozornosti. Jihočeský historik Václav Grubhoffer zvedl hozenou rukavici a své bádání zaměřil na zdánlivou smrt – strašidlo, které obcházelo Evropou v 18. a v první polovině 19. století. Svou knihou šířeji rozvádí problematiku, jíž se zabýval ve svých dřívějších publikacích – zejména v první části knihy Pod závojem smrti (2013), zkoumající postoj k umírání a smrti na příkladu knížecího rodu Schwarzenbergů.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz