Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pan prezident

Aktuální číslo

rozhovor

Husitství nelze redukovat na revoluční období…

Rozhovor s francouzským medievistou Olivierem Marinem
Rozhovor připravil Martin Nejedlý

Nedávno vyšla česká verze vaší dizertační práce Geneze pražského reformního hnutí 1360–1419. Původní francouzskou verzi jste doplnil a přepracoval. Jak a z jakého důvodu?

Hlavně jsem musel vzít v potaz pokroky v bádání od roku 2004, kdy jsem odevzdal původní text nakladatelství Honoré Champion. Vždyť teprve tehdy začala mladá generace českých medievistů, která badatelsky zrála po roce 1989, uplatňovat zásadně nové přístupy. Zaměřili pozornost na prameny dosud spíše opomíjené ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz