Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pan prezident

Aktuální číslo

Poznámky k roli českého prezidenta

Poznámky k roli českého prezidenta

v kontextu zemí střední Evropy
Jan KYSELA

Běžný čtenář tuzemských novin, divák televizního zpravodajství, rozhlasový posluchač, ti všichni nemohou uniknout přečetným zmínkám o úřadu prezidenta republiky a jeho aktuálním nositeli. Diskuse o změnách ústavy se povětšinou soustřeďují na prezidentské kompetence, protože právě způsob jejich vykonávání je už po léta zdrojem kontroverzí v širší i odborné veřejnosti. Kdybychom hledali téma, jež bylo v minulosti nejčastějším předmětem pokusů o novelizaci ústavy, bylo by to – vedle omezení imunity poslanců a senátorů – zavedení přímé volby prezidenta republiky. Zkrátka, před prezidentem není v onom pověstném veřejném prostoru úniku. Ve vytčeném kontextu střední Evropy to přitom není běžný jev. Otázkou je, proč právě u nás tomu tak je.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz