Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pan prezident

Aktuální číslo

ďasovský kompas

Kouzlo svatých obrázků

Kouzlo svatých obrázků

výstava

Muzeum hlavního města Prahy www.muzeumprahy.cz

Výstava provází návštěvníka prostřednictvím vyobrazení milostných soch a obrazů na drobné devoční grafice na cestě po jednotlivých poutních místech v Praze a jejím nejbližším okolí od poutního areálu v Hájku přes Bílou horu, Strahov, Hradčany, Malou Stranu, Karlův most, Staré a Nové Město a Vyšehrad až do Zbraslavi. Dále se výstava věnuje období první poloviny 19. století, kterou lze ...

‣Více

Promýšlet Evropu 20. století

Promýšlet Evropu 20. století. Rozpady, rozkoly a konce

konference

Brno, Žerotínovo náměstí 449/3 www.historiaeuropeana.eu

Minulé století přineslo celou řadu zániků a zvratů jak v kulturní, tak v sociální nebo hospodářské sféře. Některé jsou všeobecně známé, jiné probíhaly v pozadí velkých změn. Do jaké míry mají tyto události a ideje pozitivní či negativní vliv na evropské dějiny minulého století? Koho či co lze zařadit mezi jejich původce? Staly ...

‣Více

Postmedievální archeologie

Postmedievální archeologie

konference

Společenské centrum Bethany, Za Brumlovkou 4, Praha 4 europa.postmed@gmail.com

Před dvěma lety vznikla mezi archeology zabývajícími se keramickou produkcí postmedieválního období iniciativa uspořádat širší odborné setkání, na němž by mohly být diskutovány různé badatelské přístupy a technologické postupy v oboru včetně aktuálně dosažených výsledků.

...

‣Více

Místní jména jako zrcadlo politického vývoje moderní evropské společnosti 1848–2018

Místní jména jako zrcadlo politického vývoje moderní evropské společnosti 1848–2018

mezinárodní mezioborová konference

http://kcj.osu.cz/en/oome/

Ostravská onomastická konference (OOME) se koná již podruhé, výsledkem prvního mezinárodního setkání odborníků zabývajících se naukou o vlastních jménech byla publikace Toponyma – kulturní dědictví a paměť míst (ed. Jaroslav David, Ostrava 2016).

...

‣Více

Indiáni

Indiáni

výstava

Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum

Do Náprstkova muzea se vrátili oblíbení Indiáni. Návštěvníci expozice se ocitnou na dobrodružné cestě, na níž se mohou seznámit především s originálními sbírkovými předměty, které na svých výpravách získali čeští badatelé a cestovatelé, výstavu doplňují velkoplošné fotografie, autentická filmová i fotografická dokumentace či zvukové nahrávky. Nechybějí ani atraktivní předměty, jako jsou zmenšené trofejní hlavy ekvádorských ...

‣Více

Z Vídně na sever

Z Vídně na sever

výstava

Národní památkový ústav Ostrava www.npu.cz

V prostoru ostravského pracoviště Národního památkového ústavu je instalována výstava zaměřená na dvě páteřní železniční tratě českých zemí. Zaměřuje se především na první období výstavby a provozu Severní dráhy císaře Ferdinanda (Vídeň–Brno–Bohumín, dále až k solným dolům u Bochnie v polské Haliči) a Severní státní dráhy (Olomouc–Praha–Drážďany).

...

‣Více

Kachle a kachlová kamna

Kachle a kachlová kamna

výstava a konference

Oblastní muzeum v Mostě www.muzeummost.cz

Ústecký kraj a Saský zemský úřad pro archeologii připravily mezinárodní konferenci věnovanou problematice kamnových kachlů a kachlových kamen. Uskuteční se v Oblastním muzeu v Mostě v rámci výstavy s názvem Svět kachlových kamen, která je otevřena do 31. května v budově téhož muzea.

...

‣Více

Workcamp Omnium

Workcamp Omnium

workcamp

Krnovsko a Osoblažsko www.omniumos.cz

Cyklus krátkodobých akcí pro dobrovolníky, jež se zaměřeřují na údržbu a obnovu památek v České republice, který připravil spolek Omnium, zahajuje workcamp věnovaný regionu Krnovska a Osoblažska.

...

‣Více

Demokratická monarchie, nedemokratická republika?

Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě

konference

Univerzita Palackého v Olomouci www.mua.cas.cz

Stálá konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví a FF Univerzita Palackého v Olomouci společně pořádají konferenci věnovanou kontinuitě a diskontinuitě ve vývoji společnosti a zkoumání jejích dopadů na demokratizaci společností ve střední Evropě. Chtějí tak přispět k reflexi dějin střední Evropy, a to právě ...

‣Více

Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus

Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus

konference a panelová výstava

Národní archiv, Archivní 4/2257, Praha 4, www.cesarch.cz

Národní archiv připravil v souvislosti s oslavami 100. výročí vzniku Československé republiky mezinárodní konferenci připomínající dobu, kdy součástí nového státu byla i Podkarpatská Rus. Dlouhou dobu byly osudy Podkarpatské Rusi jen jakýmsi přívěskem dějin československých. V posledních letech však vzrostl zájem nejen o historii této nejvýchodnější části meziválečného Československa, ale ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz