Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pan prezident

Aktuální číslo

Demokratická monarchie, nedemokratická republika?

Demokratická monarchie, nedemokratická republika?

Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě

konference

Univerzita Palackého v Olomouci www.mua.cas.cz

Stálá konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví a FF Univerzita Palackého v Olomouci společně pořádají konferenci věnovanou kontinuitě a diskontinuitě ve vývoji společnosti a zkoumání jejích dopadů na demokratizaci společností ve střední Evropě. Chtějí tak přispět k reflexi dějin střední Evropy, a to právě letos, kdy uplyne sto let od nahrazení podunajské monarchie několika nově zrozenými republikami.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz