Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zikmund Lucemburský

Aktuální číslo

„Z dobrého truhláře stal se ještě lepší betonář“

„Z dobrého truhláře stal se ještě lepší betonář“

Gottwaldovy sochy a pomníky v Československu
Jan ŠINDELÁŘ

Úvodní verš Konstantina Biebla z podzimu 1949 jako by předznamenával nejen mohutnou poúnorovou výstavbu, ale také razantní změny ve veřejném prostoru vyvolané agitačními potřebami nové- ho režimu. Postava a odkaz Klementa Gottwalda přitom tvořily až na drobné výkyvy ideologickou konstantu, na níž komunistický aparát lpěl po celou dobu své vlády. Tento v podstatě sebezáchovný postup umožnil i v letech po XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu zachovat prvního dělnického prezidenta v oficiálním kurzu, zatímco J. V. Stalin byl odsunut do ústraní. To je pozoruhodné i vzhledem k tomu, že konstrukce Stalinova a Gottwaldova kultu měla podobnou strukturu (ovšem s jasnou diferencí pozice učitel−žák).

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz