Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zikmund Lucemburský

Aktuální číslo

Rukopisy z kláštera benediktinek

Rukopisy z kláštera benediktinek

u sv. Jiří na Pražském hradě
Renáta MODRÁKOVÁ

Klášter benediktinek u  svatého Jiří na Pražském hradě byl nejstarším klášterem Čech, vznikl kolem roku 976 díky diplomatické aktivitě Boleslava II. a Mlady, potomků Boleslava I. Mlada, řádovým jménem Marie, se stala abatyší prvotního konventu. Klášter si po celou dobu své existence udržel pozici nejvýznamnějšího a nejbohatšího ženského kláštera českých zemí. Samotná poloha na Pražském hradě v sousedství dvora a svatovítské katedrály definovala jeho ústřední postavení. Disponoval rozsáhlou sítí farností rozesetých hlavně po středních Čechách. Také to bylo místo aktivního kultu svaté Ludmily. Jednalo se o centrum, ve kterém se rozvíjel český jazyk na pozadí latinských textů. Konvent prožil bezmála sedm staletí pohnutých dějin. Zanikl v osmdesátých letech 18. století na základě rozhodnutí císaře Josefa II. Sestry dožily ze skromných platů, nemovitý majetek připadl Ústavu šlechtičen, movité věci byly převezeny do nově vznikajícího muzea a galerie, listiny do archivu a knihy do nově konstituované veřejné knihovny.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz