Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zikmund Lucemburský

Aktuální číslo

„Matka“ Valdic ve Wienerwaldu

„Matka“ Valdic ve Wienerwaldu

Zdeněk HOJDA

KOPCOVITÝ WIENERWALD, Vídeňský les, který od  jihozápadu přiléhá k rakouskému hlavnímu městu, skrývá v jednom ze svých údolí malé překvapení. Mezi listnatý- mi lesy, v krajině, která ničím nepřipomíná blízkost rušné metropole, se nachází kartuziánský klášter Mauerbach. Založil jej roku 1314 rakouský vévoda Fridrich  I.  Sličný a jeho fundace byla možná předobrazem smíchovské kartouzy založené o pár let později. To ale není ten důvod, proč tu klášter nazvaný Údolí Všech svatých připomínám. Osmého prosince 2017 uplynulo 390 let od vydání zaklá- dací listiny pro jinou kartouzu, totiž tu ve Valdicích, kterou fundoval Albrecht z Valdštejna v blízkosti svého sídelního Jičína jako mauzoleum pro sebe a  svou rodinu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz