Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zikmund Lucemburský

Aktuální číslo

Co unese prezident?

Co unese prezident?

Jakub RÁKOSNÍK

Antoine MARÈS

Edvard Beneš Drama mezi Hitlerem a Stalinem

Přeložila Helena Beguivinová, Argo, Praha 2016, 372 s., 398 Kč, ISBN 978-80-257-1895-7


ANTOINE MARÈS je uznávaným francouzským bohemistou. U nás zůstával znám jen skrze několik do češtiny přeložených odborných studií, nyní se ale české publikum dočkalo překladu jeho prvotřídního monografického díla. Autor je koncipoval jako ryze politickou biografii, což má pro knihu dvojí důsledek. Zaprvé si všímá jen minimálně každodennosti svého hrdiny a zmiňuje ji pouze ojediněle, pokud se přímo vztahuje k  jeho politické činnosti. Zadruhé, jen velmi malou pozornost budí společenský kontext, v němž Beneš realizoval své politické strategie. Snad nejvýrazněji tato skutečnost vystupuje do popředí v období třetí republiky, kde je příběh rozehrán mezi aktéry Národní fronty i  na  mezinárodní politické scéně. Kromě výjimečných zmínek o náladách a očekáváních voličů zůstává obyvatelstvo v příběhu pasivním elementem, přítomným jen kdesi v pozadí.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz