Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Lidice žijí!

Aktuální číslo

Rozloučení

Intelektuál, který změnil archeologii středověku

Zdeněk Smetánka od počátku byl a vždy zůstal netypickým archeologem. V letech 1950–1955 vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze dějiny umění a prehistorii, v diplomové práci se zabýval urbanistickými podniky pražského empíru. Schopnost poučeně překračovat hranice různých oborů se měla stát významnou součástí jeho badatelské dráhy. A archeologie středověku? Takovou specializaci – ve smyslu, který je dnes samozřejmý – bylo teprve třeba vytvořit. Pro počátky archeologie mladšího středověku byla ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz