Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Lidice žijí!

Aktuální číslo

Praha rozdělená i sdílená

Praha rozdělená i sdílená

Česko-židovsko-německé vztahy 1918–1938
Zdenko MARŠÁLEK

Ines KOELTZSCH

Praha rozdělená i sdílená Česko-židovsko-německé vztahy 1918–1938

Přeložil Petr Dvořáček, NLN, Praha 2015, 344 s., 389 Kč, ISBN 978–80–7422–421–8


Praha se v roce 1918 stala hlavním městem národního státu Čechů a Slováků, německý a židovský živel byl však nejen nepominutelně početně zastoupenv obyvatelstvu, ale ještě mnohem viditelněji přítomen ve sférách jejího kulturního a společenského života. Reminiscence na meziválečnou metropoli se pohybují v zásadě mezi dvěma symbolickými podobami: „živoucím multikulturním průsečíkem“ a „izolovaností tří oddělených kultur“. Kniha německé badatelky Ines Koeltzsch se snaží nahlédnout pod povrch této dichotomie a předložit multiperspektivní obrázek česko-židovsko-německého přediva vztahů.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz