Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Lidice žijí!

Aktuální číslo

Moskva, čtvrtý Řím

Moskva, čtvrtý Řím

Stalinismus, kosmopolitismus a vývoj sovětské kultury 1931–1941
Tomáš GLANC

Katerina CLARKOVÁ

Moskva, čtvrtý Řím Stalinismus, kosmopolitismus a vývoj sovětské kultury 1931–1941

Přeložila Petruška Šustrová, Academia, Praha 2016, 626 s., 595 Kč, ISBN 978–80–200–2589–0


Intelektuální a kulturně-politické poměry v Sovětském svazu (hlavně v Moskvě) třicátých let líčí Katerina Clarková nepředpojatě. Neulpívá na hrůzách stalinistického teroru, ani je nerelativizuje. Nenechává se uhranout démonickou osobností Stalina a jeho zdánlivě všudypřítomným a neomezeným vlivem. Vypráví o sovětských idejích a diskusích, které i přes svou jedinečnost odpovídají vzorům vyskytujícím se jinde, například ve Francii po nástupu Front populaire (1936). Recepci španělské občanské války v dílech Ilji Erenburga nebo Michaila Kolcova autorka uvádí do souvislosti s pracemi Koestlerovými, Orwellovými, Viriliovými. Bojem o Španělsko se zabývá z hlediska evropské i sovětské posedlosti vazbou mezi láskou a smrtí, která se v té době stávala stěžejním tématem v různých politických režimech.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz