Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Čína českýma očima

Aktuální číslo

Zrekvírované zvony

Zrekvírované zvony

Martin FLOSMAN

Zákopové boje první světové války po dlouhé měsíce a roky nepřinesly na frontách zásadní rozhodnutí a vedeny byly s důrazem na efektivitu a maximální využití všech dostupných zdrojů. Jejich důsledkem nebyly jen ztráty na bojištích, ale také bída v zázemí. Už v prvním roce války se začal projevovat nedostatek barevných kovů – a bronzové zvony představovaly jejich obrovskou rezervu. Vždyť alespoň jeden malý zvon se nacházel v každé vesnici. Již v prosinci 1914 bylo nařízeno provést soupis zvonů a v letech 1915–1918 vyšlo několik desítek nařízení a vyhlášek upravujících odvody pro válečné potřeby. Toto akutní ohrožení podnítilo dokumentační práce a snahy o záchranu historicky a umělecky cenných zvonařských památek. Organizace se ujala odborná komise sestavená v září 1916 při Archeologické komisi České akademie, samotnou dokumentaci pak na požádání C. k. zemského konzervátorského úřadu prováděla všechna místní muzea.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz