Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Počátek Polska

Aktuální číslo

camera obscura

Výročí prvního českého egyptologa

Břetislav VACHALA

REVOLUČNÍ ROK 1848 ŽIVOTNĚ a profesně zcela změnil příběh plzeňského rodáka a tehdejšího studenta fi lozofi cké fakulty pražské univerzity Jana Kminka-Szedla. Mladý Jan se totiž aktivně zúčastnil jako člen plzeňské studentské legie neúspěšných bojů na pražských barikádách a v důsledku sankcí nastupujícího Bachova absolutismu byl za trest odveden k rakouskému vojsku. Po blíže neurčité době byl jako důstojník jízdy poslán do Itálie, kde se mu podařilo z armády vystoupit ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz