Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Češi ve Velké válce

Aktuální číslo

Středověké prameny

Kázání a kazatelé

Pavel SOUKUP

Kázání je zjevné a veřejné ponaučení o mravech a víře, sloužící ke vzdělání lidí a vycházející ze sledu důvodů a studnice autorit, napsal ve 12. století pařížský teolog Alan z Lille. Ve středověké Evropě se kázalo na shromážděních všech tří velkých monoteistických náboženství: v mešitách pronášeli imámové páteční chutby, o sobotách zaznívaly výklady posvátných textů v synagogách. V případě kázání křesťanského, kterým se tu budeme zabývat, byla samozřejmým východiskem Bible ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz