Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hus v Kostnici: Paměť a zapomnění

Aktuální číslo

Vybrané koncepty a vysokoškolské dějiny

Vybrané koncepty a vysokoškolské dějiny

Jan MERVART

Lucie STORCHOVÁ a kol.

Koncepty a dějiny Proměny pojmů v současné historické vědě

Scriptorium, Praha 2014, 452 s., 322 Kč, ISBN 978-80-87271-87-2


ČESKÁ HISTORICKÁ VĚDA se přemírou reflexe vlastního bádání a způsobu psaní nevyznačuje. Sluší se tak říci, že každá práce usilující o překročení domácí zahleděnosti do sebe samé zasluhuje recenzentovu pozornost. Kniha Koncepty a dějiny je a současně není takový případ. Jedná se totiž o publikaci, která pozornost nejen zasluhuje, ale svou povahou ji přímo vyžaduje. Se svými patnácti autory, třiceti hesly a bezmála čtyřmi sty stranami textu Koncepty a dějiny jednoduše představují autorský počin, který nelze odbýt obvyklými zdvořilostními frázemi. Čtyři základní sekce knihy nabízejí čtyři množiny konceptů. První je sestavena z nejstálejších pojmů, jako je čas, fakt, událost a podobně, druhá z hesel, která jsou pro uchopení historie zásadní (společnost, politika, kultura, hospodářství), a třetí z pojmů zachycujících stejnost či různost jako gender či třída. Čtvrtá množina na jednotlivých případech přibližuje vývoj konceptualizace zdánlivě samozřejmých kategorií (např. válka, paměť, zbožnost). Každé heslo je analyticky zachyceno ve vývoji, jímž v historiografii 19. a především 20. století prošlo, většina autorů se vyjadřuje také k perspektivám budoucího používání. Čtenářskou orientaci usnadňují mezitextové odkazy a seznam literatury, nechybí ani věcný a jmenný rejstřík.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz