Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hus v Kostnici: Paměť a zapomnění

Aktuální číslo

Horšovský Týn za Jana mladšího Popela z Lobkovic

Horšovský Týn za Jana mladšího Popela z Lobkovic

Mezi rodinou a politikou
Václav BŮŽEK

Ačkoli Jan mladší Popel z Lobkovic (1510–1570) vlastnil Horšovský Týn od roku 1539, trvale se usadil v tamním hradě teprve o tři roky později. Po požáru, k němuž došlo v roce 1547, věnoval nový majitel pozornost renesančním přestavbám svého sídla. Stavební ruch v jeho rezidenci vrcholil v době, kdy se jako nejvyšší purkrabí Království českého postavil v září 1554 do čela zemských úředníků. Tehdy zemřela jeho první manželka Anna Lobkovická z Bibrštejna, která se nevzpamatovala z těžkého porodu třináctého dítěte.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz