Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hus v Kostnici: Paměť a zapomnění

Aktuální číslo

ďas doporučuje k tématu

ĎaS doporučuje k tématu

Hus v Kostnici: Paměť a zapomnění

R. Novotný – P. Šámal a kol.

Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy

Paseka, Praha – Litomyšl 2011, 499 s.


Pavel Soukup

Jan Hus. Život a smrt kazatele

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2015, 227 s.


František Šmahel

Hranice pravdy. Husovy listy z Kostnice (podle edice Bohumila Ryby)

Argo, Praha 2015, 269 s.

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz