Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Trampové a „ti druzí“

Aktuální číslo

Zápas o dobré jméno

Zápas o dobré jméno

Skauting a tramping v první československé republice
Jan MAREŠ

Když se Bob Hurikán rozhodl v roce 1940 rekapitulovat první dvě desetiletí českého trampingu, neváhal napsat: br. Svojsík mi byl opravdovým bratrem do nejposlednější doby. Ačkoliv junácké hnutí popsal jako dějinný předstupeň trampingu, sám byl jistou dobu zároveň skautským vedoucím a přispíval do skautských časopisů. Obě hnutí mohla žít v jedné osobě, protiklad mezi nimi nebyl nesmiřitelný. Sdílela spolu více, než si mnohdy sama připouštěla.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz