Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Trampové a „ti druzí“

Aktuální číslo

Trampové a „ti druzí“

Trampové a „ti druzí“

Editor tématu: Jan Randák

„Tu jako na povel se vymrštilo z podrostu na obou stranách paseky několik tuctů postav, které se řítily proti sobě s pronikavým řevem. Na jedné straně burácelo civilisované „hurrá“ kozodojské výzvědné čety, na druhé prastarý válečný pokřik trampů. Jako dvě vlny, hnané orkánem proti sobě, narazí na sebe, vzpění se a vystřiknou k obloze, tak se střetly oba oddíly v nejprudším běhu, ústa mužů se zpěnila a bojovníci bantamové váhy byli vymrštěni do výše. (…) Z hrdel zápasníků a podobně se derou zvířecí zvuky, takže sám otrlý, českými fi lmy otužený pan Štych se na chvíli odvrací a z jeho úst splývá povzdech: ,Jak hrozná jest válka!‘“

Bojová scéna z legendárního humoristického románu Dobrodružství šesti trampů Jaroslava Žáka a Vlastimila Rady líčí metaforicky potýkání se trampingu s paďoury, mastňáky, astrachány, měšťáky a dalšími netrampy vůbec. Jenže odpovídala tato literární nadsázka skutečnosti? Byl vzájemný vztah trampů a jejich okolí v minulosti opravdu tak jednoznačný? Odpovědět se pokusí čtyři studie věnované několika momentům zajímavého stýkání a potýkání trampů s „těmi druhými“ nejen v časech prvorepublikových, protektorátních či socialistických.


CHRONOLOGIE

1918 Nejstarší dochovaný doklad o založení trampské osady, počátek formování trampingu jako subkultury

20. léta Rozdělení trampingu na stanařskou a chatařskou větev

Přelom 20. a 30. let Sváry mezi levicovými a tzv. nepolitickými trampy

1931 Vydána vyhláška českého zemského prezidenta Huga Kubáta proti výstřelkům campingu a trampingu (tzv. Lex Kubát). Trampské demonstrace proti existenci vyhlášky, která byla nakonec Nejvyšším správním soudem zrušena v roce 1935.

Po roce 1945 V důsledku odsunu Němců expanduje tramping do pohraničních oblastí Československa

50. léta V souvislosti se státní protitrampskou propagandou ataky bezpečnostních složek vůči trampům a trampingu

1963 Bezpečnostní složky brutálně rozehnaly trampské potlachy v Mníšku pod Brdy a v Jetřichovicích

1969 Československá televize natočila seriál Dobrodružství šesti trampů podle prózy Jaroslava Žáka a Vlastimila Rady

1977 SNB plošně likvidovala přístřešky na trampských campech v Brdech, významném středočeském centru trampingu

1978 Na kanadském Yukonu zorganizovala parta trampů- -emigrantů první celosvětový trampský potlach

90. léta V Československu dochází k vnitřnímu oslabení trampingu jako subkultury, současně tramping proniká do zpřístupněných hraničních pásem

2000 Vyhlášen národní park v Českém Švýcarsku, významné oblasti severočeského trampingu, následně správa parku zahajuje likvidaci trampských campů a protitrampskou represi

2014 Dřevaři poničili brdský camp Zlaté dno, pietní místo věnované obětem nacistické okupace z řad trampů. Na základě trampských protestů majitelé lesa projevili politování a dohodli se s trampy na jeho obnově.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz