Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Trampové a „ti druzí“

Aktuální číslo

Středověké prameny

Knížecí zrcadla

Václav ŽŮREK

Politické myšlení středověké společnosti se opíralo především o křesťanské chápání světa a jeho uspořádání. Třebaže jistou roli hrálo také antické literární a filozofické dědictví, křesťanský étos panovníka byl na prvním místě. O soudobých představách spojených s povinnostmi panovníka a správném uspořádání státu se dovídáme zejména z takzvaných knížecích zrcadel.

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz