Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Trampové a „ti druzí“

Aktuální číslo

řeč šlechtických sídel

Boskovice

K významu rodového sídla v době Ladislava z Boskovic
Jan ŠTĚTINA

Životní pouť Ladislava z Boskovic, druhorozeného syna Václava Černohorského z Boskovic a Kunky z Kravař, začala kolem roku 1455. Ladislavovy zájmy utvářela osobnost humanisticky smýšlejícího olomouckého biskupa Tasa Černohorského z Boskovic a studia ve Vídni, Pavii, Padově, Bologni a Ferraře. Když Ladislav roku 1482 svá studia ukončil, navštívil ještě Řím, ale o rok později se vrátil na Moravu. Kolem roku 1480 získal od krále Matyáše Korvína proboštství v uherském Veszprému ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz