Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jaké dějiny potřebujeme?

Aktuální číslo

řeč šlechtických sídel

Telč Zachariáše z Hradce

Rodová paměť renesančního šlechtice
Josef HRDLIČKA

Intaktně dochovaný renesanční zámek v Telči vybízí historiky i historiky umění, aby se interpretací interiérové výzdoby pokusili nahlédnout do myšlenkového světa jeho stavebníka. Spoře dochované písemné prameny o Zachariášovi z Hradce (1527−1589) prozrazují jen základní údaje o kariéře, pozemkovém majetku, šlechtickém dvoře či rodinném životě. Odkaz jeho osobnosti se proto v první řadě spojuje právě s výstavbou zámku v Telči, jíž věnoval velkou část svého života.

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz