Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Archeologie a archeologové

Aktuální číslo

Josef Antonín Jíra

Josef Antonín Jíra

a archeologické muzeum na Hanspaulce v Dejvicích
Miloš HLAVA

Archeologická sbírka Josefa Antonína Jíry, významné postavy pražské archeologie, představovala v dobách své největší slávy jednu z nejzajímavějších soukromých sbírek v Čechách. Na sklonku života jejího tvůrce z ní vzniklo v dejvické usedlosti Hanspaulka muzeum, jež spravoval soukromý spolek. A pouze vlivem vnějších okolností se stala v roce 1941 součástí dnešního Muzea hlavního města Prahy, v němž je uložena doposud. Punc jisté výjimečnosti jí kromě unikátních osudů propůjčuje také značné množství archivních pramenů, které s ní bezprostředně souvisejí a do dnešních dnů se dochovaly v takřka neporušeném stavu. Díky nim lze totiž nahlédnout do zákulisí pražské i české archeologie přelomu 19. a 20. století.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz