Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Archeologie a archeologové

Aktuální číslo

ARCHEOLOGIE a archeologové

ARCHEOLOGIE a archeologové

editor tématu: Petr Kostrhun

„Proč vykopáváme hroby dávných pokolení? Nehledáme v nich poklady hmotné, nýbrž poklady myšlenek, idey. Nezáleží nám na kovových ozdobách, zbraních a nádobách, nýbrž na tom, abychom vyhledali v rumech dávných věků písmo, svědčící o způsobech života dávných pokolení (…) My chceme skládati z ostatků těchto písmo neznámé předvěké historie, které tím větší vážnosti a zajímavosti pro nás nabývá, čím živěji osvětluje život předků našich v spoustách zapomenutí pohřbených.“

Jan Erazim Vocel, první profesor archeologie v českých zemích


VYBRANÁ DATA K DĚJINÁM ARCHEOLOGIE

861 Konstantin a Metoděj hledají na Chersonésu ostatky svatého Klementa (první známý archeologický výzkum v Evropě)

1772 první publikace o české archeologii K. J. Bienera z Bienenberka

1818 založení Národního muzea (první archeologická expozice byla otevřena v roce 1824)

1819 Christian Jürgensen Thomsen v kodaňském muzeu utřídil archeologické nálezy poprvé podle třídobé periodizace pravěkých dějin (doba kamenná, bronzová, železná; publikováno v roce 1836)

1843 v Praze ustaven Archeologický sbor Národního muzea

1850 Jan Erazim Vocel se stal prvním profesorem archeologie na Univerzitě Karlově

1854 v Praze založen časopis Památky archeologické, v Blansku otevřel Jindřich Wankel, „otec moravské archeologie“, muzeum se svými sbírkami

1865 John Lubbock rozdělil v knize Prehistoric Times dobu kamennou na paleolit a neolit

1866 první světový archeologický kongres ve švýcarském Neuchâtelu

1893 vznik Archeologické komise České akademie věd 1906 založení Moravského archeologického klubu

1919 založení Státního archeologického ústavu v Praze

1924 v Praze se konal světový antropologický kongres; zahájení výzkumu Dolních Věstonic Moravským zemským muzeem

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz