Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Velká válka a „český příběh“

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Matyáš Gallas (1588–1647)

Císařský generál a Valdštejnův „dědic“
Milan Svoboda

Životopis Matyáše Gallase, který původně vyšel německy v roce 2006, je věcný a čtivý. Jeho autor shromaž­ďoval materiál v Česku, Dánsku, Itálii, Německu a Rakousku. Využil téměř sedmdesát edic či edičních řad a na sedm set odborných titulů vydaných v šesti jazycích. Text se přesto musel psát obtížně, neboť chybějí zprávy pro téměř dvě třetiny Gallasova života. Mohutnou biografickou studii doprovází v českém vydání dodatek Jana Kiliá­na, který ...

‣Více

Chvála hranic

Kritika politické rozlišovací schopnosti
Doubravka Olšáková

Rozhodnutí přečíst si poslední publikaci Konrada P. Liessmana v době vpádu Ruska na Krym bylo dílem náhody, o to větší dojem však zanechala. Svým způsobem to byla četba blahodárná: to, co politikové a mezinárodní instituce diplomaticky komentovali ostrými prosbami, vyznívá v Liessmanově podání naprosto triviálně – tou nejdůležitější funkcí hranic je chránit slabší, ti mocní a silnější hranice nepotřebují.

...

Konrad Paul Liessmann, Academia, Praha 2014, 144 s., 250 Kč, ISBN 978-80-200-2331-5

‣Více

Polemika o kalich mezi teologií a politikou 1414–1431

Předpoklady basilejské disputace o prvním z pražských artikulů
Blanka Zilynská

Po řadě fundovaných studií přichází Dušan Coufal se syntetizujícím pohledem na vývoj vztahu evropských církevních a světských reprezentací i učených kruhů k fenoménu rodícího se českého utrakvismu. Hutný detailní výklad provází peripetiemi dialogu a střetu o laický kalich od chvíle jeho znovuobjevení Jakoubkem ze Stříbra až na práh unikátních disputací s českými mistry na koncilu v Basileji. Autor sleduje zejména argumentaci pro nezbytnost, nebo naopak zbytečnost přijímání podobojí; dále rozebírá ...

‣Více

Bol lásky prodejné

Ze života Johannese Nádherného a jeho milostných družek
Zuzana Pavelková Čevelová

Co nabízel svět konce 19. a počátku 20. století? Přitažlivý nostalgický opar fin de siècle se v poslední práci Aleny Wagnerové Bol lásky prodejné vznáší prakticky nad každou stránkou textu. S krásnou baronkou Sidonií Nádhernou z Borutína, přítelkyní a múzou Reinera Marii Rilkeho a Karla Krause, se čtenáři již setkali (Sidonie Nádherná, Praha 2010). Nyní mají možnost seznámit se také se životem jejího staršího bratra Johannese a na pozadí dobových ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz