Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Velká válka a „český příběh“

Aktuální číslo

ďasovský kompas

Císař Ludvík Bavor

red

do 2. listopadu 2014, výstava

Řezno, www.hdbg.de/ludwig-der-bayer

V bavorském Řezně byla otevřena rozsáhlá umělecko-historická výstava Ludwig der Bayer – Wir sind Kaiser! o Ludvíku IV. Bavorovi, od jehož nástupu na římsko-německý trůn letos uplyne 700 let. Část výstavy je věnována rovněž českému panovníkovi a později císaři Karlu IV.

...

‣Více

Letní škola Proměny konfesijní kultury

red

Letní škola Proměny konfesijní kultury představuje jednu ze stěžejních součástí realizace odborného grantu Konfesijní kultura mezi středověkem a moderní dobou, který od dubna roku 2013 běží na Katedře historie v Olomouci. Podobně jako v případě samotného projektu je i cílem dvoutýdenního letního setkání především otevření širší diskuse a prohloubení znalosti tématu a s ním souvisejících různorodých otázek. Na přelomu června a července roku 2014 o nich budou diskutovat v prostorách ...

‣Více

Kompasová střelka

Josefína Matyášová

Historické krovy

Server www.roofs.cz nabízí detailní dokumentaci historických krovů v České republice. Jeho cílem bylo šířit informace a zkvalitnit péči, kterou tyto stavební prvky zasluhují. Nezbytnou a obecně užitečnou součástí projektu je terminologie, která pomocí slovníčku v českém a německém jazyce přibližuje názvy související s krovy a jejich stavbou. Záložka o dendrochronologii obsahuje více než 600 zá­znamů datovaných krovů – obsahuje ID budovy, okres a obec, specifikaci, konstrukci ...

‣Více

Kroniky jako historický pramen

red

14. září 2014, kolokvium

zámek Zbraslav, www.hiu.cas.cz

Státní oblastní archiv v Praze, Historický ústav AV ČR a Národní muzeum společně pořádají kolokvium, které má uctít památku prvního autora Zbraslavské kroniky Oty Durynského, od jehož úmrtí letos uplyne 700 let.

...

‣Více

Hudba a politika

red

do 29. 3. 2015, výstava

Národní muzeum − Národní památník na Vítkově, www.nm.cz

Hudba je nejen estetickým „objektem“, ale také politickým nástrojem, ideologickým prostředkem, věrným služebníkem propagandy či vyjádřením odporu a revolty. Různé formy spojení hudby a politiky na našem území od revolučního roku 1848 až do současnosti dokumentuje výstava Národního muzea.

...

‣Více

Rudolf hledá předky

red

do 31. července 2014, výstava

Urban centrum − Stará radnice, Brno, digiarchiv.brno.cz, www.urbancentrum.brno.cz

Nová výstava na brněnské Staré radnici představuje veřejnosti nejen málo známý svět archivů, starých tisků, map a spisů, ale především jeden z nejrozsáhlejších projektů Archivu města Brna posledních let – Digitalizaci Archivu města Brna.

...

‣Více

Müllerovy mapy Čech a Moravy

red

výstava

hrad Šternberk, www.hrad-sternberk.cz

V jedné z místností na prohlídkovém okruhu hradu Šternberk na Olomoucku se momentálně nachází velmi vzácný exponát – slavná Müllerova mapa Čech. Historickou mapu o úctyhodných rozměrech vytvořil německý kartograf Jan Kryštof Müller v roce 1720.

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz